در ۲۴ ساعت گذشته، بیشترین مقداری که هر یک از این احساسات را تجربه کرده‌اید چه اندازه‌ای بوده؟خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
اصلا